Aktuální informace o sboru Rakos můžete získat na našem facebooku

Find us on Facebook

Pavel Janák

 

sbormistr Pavel Janák Příroda a hudba. To jsou dva dominantní zájmy, koníčky, ale i pracovní činnosti Pavla Janáka. Pozitivní vztah k hudbě se v době jeho dětství rozvíjel v rodinném prostředí. Jako začátek klasického hudebního vzdělání lze považovat výuku hry na kytaru. Ta ho provázela i na střední škole, kde na tento nástroj hrál ve folkové kapele.

První kontakt se sborovým zpěvem měl ve Varnsdorfském chrámovém sboru, který později změnil své působiště, zaměření a také název. V nově pojmenovaném hudebním tělese – Varnsdorfský pěvecký sbor - získával Pavel Janák postupně zkušenosti se sborovou tvorbou a vedením a po několika letech se stal jeho sbormistrem. Součástí Varnsdorfského pěveckého sboru bylo i komorní pěvecké seskupení Kvíltet, které rovněž vedl. S oběma tělesy uskutečnil značný počet koncertů a vystoupení jak v Čechách, tak i v sousedním Německu. Kvíltet postupně dosáhnul v oblasti amatérského zpěvu velmi slušné úrovně. Repertoár tvořily mimo jiné dosti náročné úpravy spirituálů a renesanční vokální polyfonie. I jeho úpravy populárních písní v podání Kvíltetu měly úspěch u posluchačů.

Pavel Janák si rovněž rozšiřoval své pěvecké dovednosti individuálními hodinami u učitele zpěvu v Liberci.

Při svém ročním pobytu v Belgii byl členem velkého pěveckého sboru La Badinerie v Louvain-la-Neuve.

V roce 2006 získal absolutorium v oboru Skladba na Teplické konzervatoři ve třídě Mgr. Václava Bůžka. Pedagogickou činnost vykonával několik let jako učitel hudební nauky na ZUŠ Moravská Třebová. V té době rovněž zpíval v pěveckém sdružení Dalibor ze Svitav. Pavel Janák hraje amatérsky na kytaru, klavír, zobcovou flétnu, foukací harmoniku a kontrabas.

Na roztrhání těla i duše, v běhu a kvapu mezi prací, rodinou a koníčky, se nyní věnuje hudbě a skládání pokud čas dovolí. V nedávné době složil kratší skladbu Musica pro sbor a dva sólové hlasy, kterou věnoval sboru Dalibor. Pro ZUŠ Moravská Třebová upravil písně pro různá nástrojová uskupení. Aranžoval řadu písní pro pěvecké ansámbly. Od května 2009 začal s hlasovou a sborovou výchovou malé skupinky dětí ( 3-10 let ) z Radiměře a Svitav.

... za několik let snad bude možno přidat další řádky k těm předcházejícím, a tak nezbývá než počkat...

Pavel Janák s komorním souborem Kvíltet

Pavel Janák s komorním souborem Kvíltet v roce 1999.