Něco z historie církevních pěveckých sborů v Radiměři

 

První zmínky o sborovém zpěvu v Radiměři pocházejí z roku 1875, kdy byl v tehdejší německy osídlené Pěvecký sbor Karla Trnečky z roku 1953 Radiměři založen pěvecký spolek KONKORDIA.  Po roce 1945 do Radiměře přichází české obyvatelstvo. Kromě ochotnického divadla a dechové kapely vzniká také pěvecký sbor, u jehož zrodu stál kapelník, varhaník a sbormistr Karel Trnečka (1905-1977), jedna z předních osobností tehdejšího kulturního dění v obci. Sbor zpíval především při vánočních a velikonočních katolických bohoslužbách, ale také při svatbách, pohřbech a dalších církevních obřadech.

 

A protože hudební nadání se v rodině Trnečkových dědilo, tak po otci převzal taktovku syn Josef Trnečka (1934-2007), Pěvecký sbor Karla Trnečky z roku 1953 který v radiměřském kostele působil dlouhá léta také jako varhaník. Avšak pod vlivem komunistického ateismu zpěváků stále ubývalo, až sbor úplně zanikl. V roce 1985 byl založen nový ekumenický pěvecký sbor, který vystupoval při katolických i evangelických bohoslužbách v Radiměři. Tento sbor zpíval také při církevních pohřbech. Sbor tvořilo 13 členů ve složení: soprán: L. Cardová, M. Fedrselová, Z. Hnátová st., Z. Hnátová ml., M. Břeňová, M. Nečesánková, S. Bočková, alt: J. Trnečková, P. Cardová, V. Mauerová, bas: P. Carda, M. Fedrsel, P. Kosek. Na varhany doprovázel JUDr. Petr Carda. Tento sbor Josef Trnečka řídil až do roku 2000, kdy mu těžká nemoc znemožnila další pokračování.

 

Na působení tohoto sboru navázal v roce 2006 sbormistr Pavel Janák a založil Radiměřský komorní sbor, který vystupuje nejen při katolických a evangelických bohoslužbách v Radiměři a okolí, ale také pořádá koncerty a účastní se různých slavností.

Ukázky z roku 1988

Regina Coeli
Vánoční mše
Buď Tobě sláva