Aktuální informace o sboru Rakos můžete získat na našem facebooku

Find us on Facebook

2011

V kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské zpíval Rakos při nedělních bohoslužbách 23. října 2011.

V kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské

zpíval Rakos při nedělních bohoslužbách 23. října 2011.
Rozezpívání sboru proběhlo tentokrát na schodišti ke kůru. Seznámili jsme se tak s velmi zajímavou akustikou.

Rozezpívání sboru

proběhlo tentokrát na schodišti ke kůru. Seznámili jsme se tak s velmi zajímavou akustikou.
Po bohoslužbách jsme si popovídali s bysterskými rodáky.

Po bohoslužbách

jsme si popovídali s bysterskými rodáky.
A jak se nám zpívalo? Úsměv členů sboru hovořil za vše.

A jak se nám zpívalo?

Úsměv členů sboru hovořil za vše.
Rakos zpíval 18. září 2011 při slavnostním odhalení pamětní desky, která je darem manželů Strikových.

Rakos

zpíval 18. září 2011 při slavnostním odhalení pamětní desky, která je darem manželů Strikových.
Slavnostní mše, kterou celebroval Mons. Anton Otte, předcházela slavnostnímu odhalení pamětní desky.

Slavnostní mše,

kterou celebroval Mons. Anton Otte, předcházela slavnostnímu odhalení pamětní desky.
Pamětní deska byla slavnostně odhalena v rámci Dnů čeko-německé kultury.

Pamětní deska

byla slavnostně odhalena v rámci Dnů čeko-německé kultury.
Posvěcení pamětní desky umístěné na radiměřském kostele sv. Anny.

Posvěcení

pamětní desky umístěné na radiměřském kostele sv. Anny.
Poslední domluva, uspořádání not a můžeme začít.

Poslední domluva,

uspořádání not a můžeme začít.
Zástupkyně sopránu byly jako vždy pozorně soutředěné.

Zástupkyně sopránu

byly jako vždy pozorně soutředěné.
Všem Annám, i té svaté, zazpíval Rakos při příležitosti jejich svátku. Po slavnostních bohoslužbách přišly na řadu i dvě lidové písně jako malý dáreček.

Všem Annám, i té svaté,

zazpíval Rakos při příležitosti jejich svátku. Po slavnostních bohoslužbách přišly na řadu i dvě lidové písně jako malý dáreček.
Před kostelem svaté Anny v Radiměři se našla i chvilka pro společné popovídání.

Před kostelem svaté Anny

v Radiměři se našla i chvilka pro společné popovídání.

 

Festival Dostalíkovo sborové jaro

konaný 28. května 2011 ve Velké Lhotě u Dačic

 

 

Noc kostelů

Radiměřský komorní sbor zpíval v kostele sv. Josefa ve Svitavách

 

Koncertem v Domově na rozcestí, organizaci pomáhající lidem s mentálním postižením, zahájil 2. ledna Rakos svoje vystoupení v roce 2011.

Koncertem v Domově na rozcestí,

organizaci pomáhající lidem s mentálním postižením, zahájil 2. ledna Rakos svoje vystoupení v roce 2011.
Klienti Domova na rozcestí velmi pozorně sledovali náš koncert a odměnili nás potleskem.

Klienti Domova na rozcestí

velmi pozorně sledovali náš koncert a odměnili nás potleskem.
Celý koncert proběhl v přátelské atmosféře a rádi na něj vzpomínáme.

Celý koncert

proběhl v přátelské atmosféře a rádi na něj vzpomínáme.
Květiny pro sbormistra byly milou odměnou za naše vystoupení.

Květiny pro sbormistra

byly milou odměnou za naše vystoupení.

2010

Vánoční svátky oslavil sbor Rakos také vystoupením při bohoslužbách ČCE ve Svitavách a v Radiměři.

Vánoční svátky

oslavil sbor Rakos také vystoupením při bohoslužbách ČCE ve Svitavách a v Radiměři.
Vánoční vystoupení Rakosu pokračovala tradičním koncertem a zpěvem při bohoslužbách v kostele sv. Anny v Radiměři a sv. Kateřiny v Hradci nad Svitavou.

Vánoční vystoupení

Rakosu pokračovala tradičním koncertem a zpěvem při bohoslužbách v kostele sv. Anny v Radiměři a sv. Kateřiny v Hradci nad Svitavou.
Festivia Chorus přijal pozvání a přijel v sobotu 23. října 2010 do Radiměře.

Festivia Chorus

přijal pozvání a přijel v sobotu 23. října 2010 do Radiměře.
Festivia Chorus a Rakos vystoupily společně při koncertě v kostele sv. Anny v Radiměři.

Festivia Chorus a Rakos

vystoupily společně při koncertě v kostele sv. Anny v Radiměři.
Po koncertě se oba sbory sešly ke společnému pohoštění.

Po koncertě se oba sbory

sešly ke společnému pohoštění.
Festivia Chorus zazpíval v neděli 24. října v kostele ČCE ve Svitavách.

Festivia Chorus

zazpíval v neděli 24. října v kostele ČCE ve Svitavách.

 

Festivia Chorus a Rakos

při společném koncertě v kostele sv. Anny v Radiměři

 

Předání sochy P. Engelmara Unzeitiga Městskému muzeu ve Svitavách při bohoslužbách 15. srpna 2010 v Hradci nad Svitavou.

Předání sochy

P. Engelmara Unzeitiga Městskému muzeu ve Svitavách při bohoslužbách 15. srpna 2010 v Hradci nad Svitavou.
Řezbář Petr Steffan autor sochy P. Engelmara Unzeitiga.

Řezbář Petr Steffan

autor sochy P. Engelmara Unzeitiga. (Foto: Petr Juračka)

 

Cesta srdce - charitativní koncert na podporu kostela sv. Anny v Radiměři

1. díl

 

 

2. díl

 

 

3. díl

 

Cesta srdce byl název charitativního koncertu, který se konal na podporu kostela sv. Anny v Radiměři 25. července 2010.

Cesta srdce

byl název charitativního koncertu, který se konal na podporu kostela sv. Anny v Radiměři 25. července 2010.
Na koncertě vystoupily takové osobnosti jako sólistka opery Moravského divadla v Olomouci Hana Kostelecká, sopranistky Yvetta Fendrichová a Zuzana Pálenská, mezzosopranistka Petra Jonášová, sbormistryně Zuzana Pirnerová, varhaník Petr Kolař a další.

Na koncertě vystoupily

takové osobnosti jako sólistka opery Moravského divadla v Olomouci Hana Kostelecká, sopranistky Yvetta Fendrichová a Zuzana Pálenská, mezzosopranistka Petra Jonášová, sbormistryně Zuzana Pirnerová, varhaník Petr Kolař a další.
Krásný dárek dostal Radiměřský komorní sbor, když byl pozván, aby na tomto koncertě také vystoupil.

Krásný dárek

dostal Radiměřský komorní sbor, když byl pozván, aby na tomto koncertě také vystoupil.
Závěrečný aplaus koncertu Cesta srdce jsme si vychutnali všichni společně. Poděkování patří Tereze Trtíkové a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě tohoto koncertu.

Závěrečný aplaus

koncertu Cesta srdce jsme si vychutnali všichni společně. Poděkování patří Tereze Trtíkové a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě tohoto koncertu.

 

Festival chrámových a komorních sborů Choltice 2010

 

Zámek v Cholticích se stal dějištěm 7. ročníku Festivalu komorních a chrámových sborů Choltice 2010.

Zámek v Cholticích

se stal dějištěm 7. ročníku Festivalu komorních a chrámových sborů Choltice 2010.
Nejen hlasovou rozcvičkou zahájil Rakos svoji první účast na tomto festivalu.

Nejen hlasovou rozcvičkou

zahájil Rakos svoji první účast na tomto festivalu.
Každý sbor se představil několika písněmi zpívanými v zámecké zahradě pod platanem.

Každý sbor se představil

několika písněmi zpívanými v zámecké zahradě pod platanem.
Festivalové koncerty probíhaly v kapli sv. Romedia.

Festivalové koncerty

probíhaly v zámecké kapli sv. Romedia.
Pohoda byla vidět i na nejmladších účastnících festivalu v Cholticích.

Pohoda

byla vidět i na nejmladších účastnících festivalu v Cholticích.
Sbormistra Pavla Janáka jsme takto soustředěně sledovali během celého našeho vystoupení.

Sbormistra Pavla Janáka

jsme takto soustředěně sledovali během celého našeho vystoupení.
Radiměřský komorní sbor Rakos na Festivalu komorních a chrámových sborů Choltice 2010.

Radiměřský komorní sbor Rakos

na Festivalu komorních a chrámových sborů Choltice 2010.
Společnou skladbu zazpívalo všech jedenáct sborů na závěr festivalu.

Společnou skladbu

zazpívalo všech jedenáct sborů na závěr festivalu.

 

Rakos Junior zpíval při Prvním svatém přijímání v Hradci nad Svitavou

 

 

Společný koncert ve Velké Lhotě u Dačic

 

Do Velké Lhoty, malé jihočeské vesničky nedaleko Dačic, přijel Radiměřský komorní sbor 5. června 2010 na pozvání domácího pěveckého sboru Festivia Chorus.

Do Velké Lhoty,

malé jihočeské vesničky nedaleko Dačic, přijel Radiměřský komorní sbor 5. června 2010 na pozvání domácího pěveckého sboru Festivia Chorus
Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě tvoří dva kostely stojící vedle sebe uprostřed obce, dále dvě fary a některé další objekty. Náš sbor začal prohlídkou tzv. dolního kostela.

Evangelický toleranční areál

ve Velké Lhotě tvoří dva kostely stojící vedle sebe uprostřed obce, dále dvě fary a některé další objekty. Náš sbor začal prohlídkou tzv. dolního kostela.
Sbormistryně Jitka Čudlá nám zahrála na přivítanou improvizaci na památkově chráněné varhany z roku 1874.

Sbormistryně Jitka Čudlá

nám zahrála na přivítanou improvizaci na památkově chráněné varhany z roku 1874.
Sbormistr Pavel Janák před zkouškou doladil hudební nástroje, jako vždy s úsměvem.

Sbormistr Pavel Janák

před zkouškou doladil hudební nástroje, jako vždy s úsměvem.
Festivia Chorus vystupuje na koncertech po celé naší republice i v zahraničí.

Festivia Chorus

vystupuje na koncertech po celé naší republice i v zahraničí. Více na: www.festivia.cz
Radiměřský komorní sbor Rakos si mohl zazpívat se sborem Festivia Chorus na společném koncertě v rámci 6. velkolhotské koncertní sezóny.

Radiměřský komorní sbor Rakos

si mohl zazpívat se sborem Festivia Chorus na společném koncertě v rámci 6. velkolhotské koncertní sezóny.
Festivia Chorus a Radiměřský komorní sbor na závěr zazpívali společné písně. U dirigentského pultu se vystřídali oba sbormistři.

Festivia Chorus a Radiměřský komorní sbor

na závěr zazpívali společné písně. U dirigentského pultu se vystřídali oba sbormistři.
Zdařilý koncert se oslavil - jak jinak než zase zpěvem a dobrou pohodou při společném posezení.

Zdařilý koncert

se oslavil - jak jinak než zase zpěvem a dobrou pohodou při společném posezení.
Svátek duchovní písně v Jimramově 30. května 2010. Této přehlídky chrámových sborů se zúčastnil i Radiměřský komorní sbor Rakos.

Svátek duchovní písně

v Jimramově 30. května 2010. Této přehlídky chrámových sborů se zúčastnil i Radiměřský komorní sbor Rakos.
Jimramovský kostel Narození Panny Marie, ve kterém brněnská Musica Sacra ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jimramov pořádala Svátek duchovní písně.

Jimramovský kostel

Narození Panny Marie, ve kterém brněnská Musica Sacra ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jimramov pořádala Svátek duchovní písně.
Noc kostelů probíhala ve Svitavách v kostele Navštívení Panny Marie dne 28. května 2010 od 17,50 hodin.

Noc kostelů

probíhala ve Svitavách v kostele Navštívení Panny Marie dne 28. května 2010 od 17,50 hodin.
Rakos připravil u příležitosti Noc kostelů malý koncert od 19 hodin. Hořící svíčky vytvořily krásný dekor kolem obětního stolu. Náš sbor však musel před nimi ustoupit do pozadí.

Rakos

připravil u příležitosti Noc kostelů malý koncert od 19 hodin. Hořící svíčky vytvořily krásný dekor kolem obětního stolu. Náš sbor však musel před nimi ustoupit do pozadí.
Velikonoční nedělní ráno před kostelem sv. Anny v Radiměři. Náš sbor se sešel jako obvykle o hodinu dříve na rozezpívání.

Velikonoční nedělní ráno

před kostelem sv. Anny v Radiměři. Náš sbor se sešel jako obvykle o hodinu dříve na "rozezpívání".
Uklidňující pohoda před začátkem bohoslužeb.

Uklidňující pohoda

před začátkem bohoslužeb.
RAKOS JUNIOR nám opět vypomáhal svým zpěvem.

RAKOS JUNIOR

nám opět vypomáhal svým zpěvem.
Gloria in excelsis Deo zaznělo v radiměřském kostele sv. Anny o Velikonocích. Sólo zpívali Petr Juračka a Zdeňka Kovářová, na flétnu doprovázela Viktorie Fedrselová.

Gloria in excelsis Deo

zaznělo v radiměřském kostele sv. Anny o Velikonocích. Sólo zpívali Petr Juračka a Zdeňka Kovářová, na flétnu doprovázela Viktorie Fedrselová.
Radiměřský komorní sbor Rakos na květnou neděli zpíval ve svitavském sboru ČCE.

Radiměřský komorní sbor Rakos

na květnou neděli zpíval ve svitavském sboru ČCE.
RAKOS JUNIOR nezahálel ani o Velikonocích a připravil nové písně s doprovodem kytary, flétny a foukací harmoniky.

RAKOS JUNIOR

nezahálel ani o Velikonocích a připravil nové písně s doprovodem kytary, flétny a foukací harmoniky.
Naši tenoři si blaženě podali ruce nad notami a šálkem čaje.

Naši tenoři

si blaženě podali ruce nad notami a šálkem čaje.
Před začátkem bohoslužeb v kostele ČCE ve Svitavách.

Před začátkem bohoslužeb

v kostele ČCE ve Svitavách.

2009

 

Radiměřský komorní sbor Rakos oslavil 3. narozeniny

 

Radiměřský komorní sbor Rakos při vánočních bohoslužbách.

Radiměřský komorní sbor Rakos

při vánočních bohoslužbách.
RAKOS JUNIOR dětský pěvecký sbor.

RAKOS JUNIOR

dětský pěvecký sbor.
4. vánoční koncert se uskutečnil v neděli 20. prosince 2009 v Radiměři v kostele sv. Anny.

4. vánoční koncert

se uskutečnil v neděli 20. prosince 2009 v Radiměři v kostele sv. Anny.
Dětský pěvecký sbor RAKOS JUNIOR měl při vánočním koncertě svoji premiéru.

Dětský pěvecký sbor RAKOS JUNIOR

měl při vánočním koncertě svoji premiéru.
Hrad Svojanov se stal místem našeho adventního koncertu v neděli 13. prosince 2009.

Hrad Svojanov

se stal místem našeho adventního koncertu v neděli 13. prosince 2009.
Radiměřský komorní sbor Rakos v hradních komnatách.

Radiměřský komorní sbor Rakos

v hradních komnatách.
Koncert na hradě v podvečer 3. adventní neděle.

Koncert na hradě

v podvečer 3. adventní neděle.
Zcela zaplněný sál vytvořil příjemnou atmosféru pro naše vystoupení.

Zcela zaplněný sál

vytvořil příjemnou atmosféru pro naše vystoupení.
Pěvecký soubor Červánek nás pozval na společný adventní koncert, konaný 10. prosince 2009 ve svitavském divadle Trám.

Pěvecký soubor Červánek

nás pozval na společný adventní koncert, konaný 10. prosince 2009 ve svitavském divadle Trám.
Karel Sax umělecký vedoucí a klavírista souboru Červánek.

Karel Sax

umělecký vedoucí a klavírista souboru Červánek.
Hlediště divadla Trám se začalo zaplňovat příznivci sborového zpěvu.

Hlediště divadla Trám

se začalo zaplňovat příznivci sborového zpěvu.
Společný adventní koncert s pěveckým souborem Červánek byl pro nás opravdu krásným zážitkem.

Společný adventní koncert

s pěveckým souborem Červánek byl pro nás opravdu krásným zážitkem.

 

Instalace faráře Filipa Kellera

 

V Ottendorferově domě ve Svitavách byl 20. září 2009 slavnostně instalován svitavským farářem ČCE Filip Keller.

V Ottendorferově domě ve Svitavách

byl 20. září 2009 slavnostně instalován svitavským farářem ČCE Filip Keller.
Radiměřský komorní sbor uvítal Filipa Kellera nejen jako faráře, ale také jako člena basu. Spolu s ním vítáme i další nové členy sboru !

Radiměřský komorní sbor

uvítal Filipa Kellera nejen jako faráře, ale také jako člena basu. Spolu s ním vítáme i další nové členy sboru !
Sál Ottendorferova domu byl zaplněn do posledního místa. (Foto: Benjamín Skála)

Sál Ottendorferova domu

byl zaplněn do posledního místa. (Foto: Benjamín Skála)
Přestože náš sbor je komorní, potýkal se tentokrát s nedostatkem místa. (Foto: Benjamín Skála)

Přestože náš sbor je komorní,

potýkal se tentokrát s nedostatkem místa. (Foto: Benjamín Skála)   Více...
Poutní bohoslužby v Radiměři v kostele sv. Anny se konaly v neděli 26. července 2009.

Poutní bohoslužby v Radiměři

v kostele sv. Anny se konaly v neděli 26. července 2009
Zpěváci Radiměřského komorního sboru se připravují na další píseň.

Zpěváci Radiměřského komorního sboru

se připravují na další píseň.

 

Sborování 2009 v Boskovicích

 

Sborování 2009 - 12. nesoutěžní přehlídka chrámových sborů v Boskovicích.

Sborování 2009

12. nesoutěžní přehlídka chrámových sborů v Boskovicích.
Náš sbormistr přichází jako vždy s úsměvem.

Náš sbormistr

přichází jako vždy s úsměvem.
Snad jsme všichni a můžeme jít na to.

Snad jsme všichni

a můžeme jít na to.
V kostele sv. Jakuba staršího se sešlo devět sborů. Každý měl několik minut na krátkou hlasovou zkoušku

V kostele sv. Jakuba staršího

se sešlo devět sborů. Každý měl několik minut na krátkou hlasovou zkoušku
Radiměřský komorní sbor na Sborování 2009 zazpíval pět písní ze svého repertoáru.

Radiměřský komorní sbor na Sborování 2009

zazpíval pět písní ze svého repertoáru.
Součástí boskovického Sborování byl i oběd a chvíle odpočinku.

Součástí boskovického Sborování

byl i oběd a chvíle odpočinku.
Dobrou náladu neztrácel nikdo ani přesto, že bylo docela chladno.

Dobrou náladu neztrácel nikdo

ani přesto, že bylo docela chladno.
Před boskovickým zámkem jsme mohli zazpívat jen tak pro radost.

Před boskovickým zámkem

jsme mohli zazpívat jen tak pro radost.
Procházka po boskovickém náměstí před odpoledními bohoslužbami se společným vystoupením všech sborů.

Procházka

po boskovickém náměstí před odpoledními bohoslužbami se společným vystoupením všech sborů.
Na faře v nově opravených prostorách měly všechny sbory zázemí.

Na faře v nově opravených prostorách

měly všechny sbory zázemí.
Na Velikonoční svátky zpíval Radiměřský komorní sbor mimo jiné také ve svitavském sboru ČCE.

Na Velikonoční svátky

zpíval Radiměřský komorní sbor mimo jiné také ve svitavském sboru ČCE.
Vztyčený prst našeho basisty předpověděl, kterým směrem se vydáme.

Vztyčený prst

našeho basisty předpověděl, kterým směrem se vydáme.
Konečně !! Je tady ten, z jehož pohledu jsme vidět na těchto stránkách.

Konečně !!

Je tady ten, z jehož pohledu jsme vidět na těchto stránkách.
Popovídání u stolu plného dobrot bylo odměnou za naše zpívání ve Svitavách.

Popovídání

u stolu plného dobrot bylo odměnou za naše zpívání ve Svitavách.
Na pozvání Českobratrské církve evangelické v Lanškrouně zpíval Radiměřský komorní sbor při bohoslužbách na Květnou neděli.

Českobratrská církev evangelická v Lanškrouně

nás pozvala, abychom zpívali při bohoslužbách na Květnou neděli.
Rozezpívání a hlasová zkouška našeho sboru.

Rozezpívání a hlasová zkouška

našeho sboru v nádherné akustice lanškrounského kostela.
Děkujeme faráři Danielu Tomešovi a celému sboru za velmi milé přivítání v Lanškrouně.

Děkujeme faráři Danielu Tomešovi a celému sboru

za velmi milé přivítání v Lanškrouně.
Radiměřský komorní sbor zpíval 5. dubna 2009 v kostele Českobratrské církve evangelické v Lanškrouně.

Radiměřský komorní sbor v Lanškrouně

zpíval 5. dubna 2009 při bohoslužbách Českobratrské církve evangelické.
Zástupci sopránu ze svého hlasu vydali vše.

Zástupci sopránu

ze svého hlasu vydali vše.
A jak byl spokojen náš sbormistr? Jeho úsměv vypovídal o mnohém.

A jak byl spokojen náš sbormistr?...

... jeho úsměv vypovídal o mnohém.

2008

Děkujeme všem, kdo nám zachovali přízeň, a přejeme si, aby se jim naše zpěvy i nadále líbily!

A tak jsme se rozloučili s rokem 2008.

Děkujeme všem, kdo nám zachovali přízeň, a přejeme si, aby se jim naše zpěvy i nadále líbily!
Náš sbor při vánočních bohoslužbách Českobratrské církve evangelické ve Svitavách.

Vánoční zpěvy

našeho sboru mohli slyšet i účastníci bohoslužeb Českobratrské církve evangelické ve Svitavách.
Vánoční koncert 21. prosince 2008 proběhl v radiměřském kostele sv. Anny.

Vánoční koncert

21. prosince 2008 proběhl v radiměřském kostele sv. Anny.
Součástí vánočního koncertu bylo vystoupení našich

Součástí vánočního koncertu

bylo vystoupení našich "juniorů".
Když sbormistr sáhne do strun...

Když sbormistr sáhne do strun...

Vánoce se blíží a na některých zkouškách už je opravdu zima.

Vánoce se blíží

a na některých zkouškách už je opravdu zima.
Arcibiskup Mons. Jan Graubner v Radiměři

Arcibiskup Mons. Jan Graubner

15. listopadu 2008 sloužil bohoslužby v Radiměři.
Radiměřský kostel sv. Anny 15. listopadu při návštěvě Mons. Jana Graubnera

Mši svatou slouženou Mons. Janem Graubnerem v Radiměři

provázel zpěv Radiměřského komorního sboru.
Besedu s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, součástí které bylo vystoupení našeho sboru, moderoval Daniel Rumpík z Rádia OK

Besedu s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem,

součástí které bylo vystoupení našeho sboru, moderoval Daniel Rumpík z Rádia OK.
Radiměřský kostel sv. Anny

Poutní bohoslužby v Radiměři

v kostele sv. Anny se konaly v neděli 27.července2008
Sbormistr Pavel Janák

Radiměřský komorní sbor,

který při nich zpíval, netrpělivě očekával příchod sbormistra. (Pozor, už jde!)
Slavnostní bohoslužby v Hradci nad Svitavou

Slavnostní bohoslužby

se konaly 29. června 2008 v Hradci nad Svitavou ku příležitosti posvěcení sochy P. Engelmara Unzeitiga.
V kostele sv. Kateřiny v Hradci nad Svitavou

Slavnostní bohoslužby

Chvíle soustředění před začátkem.
V tělocvične radiměřské školy

Výročí 100 let od založení radiměřské školy

se slavilo dne 21. června 2008. Tentokrát jsme zpívali v tělocvičně a vyzkoušeli si tak zajímavou akustiku.
Svitavy navštívil Dick Pruiksma - farář z Holandského města Weesp a generální tajemník světové organizace pro rozhovor křesťanů a židů.

Svitavy navštívil Dick Pruiksma

farář z Holandského města Weesp a generální tajemník světové organizace pro rozhovor křesťanů a židů.
FAPS Svitavy 2008 - Radiměřský komorní sbor společně s dalšími sbory zpíval pod vedením Mgr. Marka Valáška operní písně.

FAPS Svitavy 2008

Radiměřský komorní sbor společně s dalšími sbory zpíval pod vedením Mgr. Marka Valáška operní písně.
Radiměřský komorní sbor očima kameramana

Takto nás viděl kameraman...

Náš kameraman

... a takto jsme my viděli kameramana.

Na faře ve Svitavách

Chvíle odpočinku po vystoupení

(snad zasloužená)
Zkouška sboru

A znovu zkoušky

bez kterých by to vůbec nešlo.
our video

 

Festival amatérských pěveckých sborů ve Svitavách

Nahoru